News: Ysteriet Kro og Scene AS er nå etablert og fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum oktober 2014.
YKS drifter et kombinert demo studio/prescene har krovirksomhet og Live Scene i den gamle ysterigården i Misvær.  


News: IAP agree about booking the Janoska Ensemble

News: IAP agree about booking for the band Mara and the Inner Strangeness.

 UrBand Camp

The festival UrBand Camp 2015 will be hold in period September 17th - 20th

ARVO 

Arkhangelsk Regional Non profit Voluntary Organization for art and culture

Go to our homepage and read more about the VAE project , ARNVO and Urband Camp in English and Russian language.
We have also a Russian social network page for UrBand Camp at VK.com  
 

 

Prosjekter

   
    


Nesten ingenting er vel mer stimulerende til hverdags og fest enn gode kunstneriske opplevelser, og gjennom ulike typer prosjektsamarbeid ønsker IntraAct Productions å kunne profilere dyktige scenekunstutøvere.

IntraAct Productions hovedmål er alltid å skape best mulige kunst og kulturproduksjoner for dem vi leverer tjenester til eller samarbeider med. Vi er dessuten sterkt engasjert i å få til gode og formålstjenelige samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle.

Har du et prosjekt eller ide innen scenekunstområdet som du ønsker å gjennomføre eller presentere for andre kan vi kanskje hjelpe deg! Vi har en kreativ innfallsport og liker å se på problemstillinger som utfordringer som kan løses.

Mye henger sammen og rekkefølgen er ikke uvesentlig for når man skal fase inn de forskjellige delene i en produksjon. 

 

IntraAct Productions bruker det onlinebaserte systemverktøyet eFestival/eArrangement i planleggingen av både egne og andres produksjoner.

 

Bruk gjerne Bookingskjemaet for henvendelse til oss om prosjektering og foredrag.

            

Annonse Innovative Bygdemiljø   


TRENGER DU FOREDRAGSHOLDER ELLER KURSINNLEDER FOR DIN ORGANISASJON? 

Modellen til kursdelen på The Groove Valley Jazzcamp og prosjektet "TGV Jazzcamp feat Barents", hvordan Russiske musikere inkluderes i festivalen er eksempler på samfunnsentreprenørskap. Rune Paulsen takket derfor ja til å bidra som medforfatter til boka ”Innovative bygdemiljø" Ildsjeler og nyskapingsarbeid som ble utgitt på Fagbokforlaget i mai 2010, med kapittelet "Kreativ Nettverksbygging" 
I den forbindelse påtar han seg oppdrag som foredragsholder eller som kursinnleder for å fortelle om de ulike prosessene som må gjennomføres fra idefasen til selve gjennomføringen av et arrangement eller scenekunstproduksjon.           
      Boka Innovative Bygdesamfunn kan bestilles pr E-post til bodø@akademika.no eller bestilles pr. tlf 75 51 72 22
     
 
 

 

   

IntraAct Productions
8100 Misvær
Cell: +47 41646189
intraactp@signalbox.no
Org.nr.: 994 973 312