News: Ysteriet Kro og Scene AS er nå etablert og fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum oktober 2014.
YKS drifter et kombinert demo studio/prescene har krovirksomhet og Live Scene i den gamle ysterigården i Misvær.  


News: IAP agree about booking the Janoska Ensemble

News: IAP agree about booking for the band Mara and the Inner Strangeness.

 UrBand Camp

The festival UrBand Camp 2015 will be hold in period September 17th - 20th

ARVO 

Arkhangelsk Regional Non profit Voluntary Organization for art and culture

Go to our homepage and read more about the VAE project , ARNVO and Urband Camp in English and Russian language.
We have also a Russian social network page for UrBand Camp at VK.com  
 

Samarbeidspartnere

 

Intune Music 
Bodø - Salg av musikkinstrumenter, noter og rekvisita. Lyd og lys utleie, samt teknikertjenester til konserter, forestillinger, festivaler og events

 

Ysteriet Kro og Scene   

Lyd og lys utleie, samt teknikertjenester til konserter, forestillinger, festivaler, events og preproduksjoner.

 

ARNVO

Arkhangelsk Regional Voluntary Nonprofit Organization for art and culture

 

Seria          

Bodø - Hjemmeside og internettbaserte løsninger for publisering av informasjon, video, varer og tjenester.

 

Nordnorsk Jazzsenter  
Ysteriet Scener fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum høsten 2014.
Nordnorsk Jazzsenter er et regionalt produksjons- og kompetansesenter for jazz i Nord- Norge og IAP samarbeider beredt med denne organisasjonen.

 

eFestival / Dialog eXe

Bodø - internettbasert totalløsning for festivalers planlegging, gjennomføring og administrasjon, som skal gi lønnsom og effektiv organisering og produksjon av arrangement. eFestival utvikles i samarbeid mellom eArrangement AS og Dialog eXe AS.

Ved større arrangement selger vi billetter ved bruk av eFestival.

 

VAE project

Prosjektpartnere i VAE er Beiarn Frivilligsentral, ARNVO, The Norwegian Barents Secretariat, Archangelsk information office, Riddu Riddu, Smeltedigelen Musikkfestival, Blåfrostfestivalen, Arkhangelsk Blues, The festival of Vladimir Rezitsky, Urband Camp.
Finansiering:
Norges Utenriksdepartement.
The Norwegian Barents Secretariat i Kirkenes
Nordnorsk jazzsenter / Dansearena Nord
Barentskult
Ministry of Youth Affairs and sport of the Arkhangelsk region.

IntraAct Productions
8100 Misvær
Cell: +47 41646189
intraactp@signalbox.no
Org.nr.: 994 973 312