News: Ysteriet Kro og Scene AS er nå etablert og fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum oktober 2014.
YKS drifter et kombinert demo studio/prescene har krovirksomhet og Live Scene i den gamle ysterigården i Misvær.  


News: IAP agree about booking the Janoska Ensemble

News: IAP agree about booking for the band Mara and the Inner Strangeness.

 UrBand Camp

The festival UrBand Camp 2015 will be hold in period September 17th - 20th

ARVO 

Arkhangelsk Regional Non profit Voluntary Organization for art and culture

Go to our homepage and read more about the VAE project , ARNVO and Urband Camp in English and Russian language.
We have also a Russian social network page for UrBand Camp at VK.com  
 

Voluntary Arrangements Exchange

Barents Sekretariatet gir prosjektstøtte til VAE

IntraAct Production har i samarbeid med Nordnorsk jazzsenter initiert prosjektet Voluntary Arrangements Exchange (VAE) som er en utveksling av frivillige stabsmedlemmer mellom arrangører av festivaler i Barentsregionen. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Barents Sekretariatet og Utenriksdepartementet.

Hovedformålene med prosjektet er å heve arrangørkompetansen innen jazz og rytmisk musikk hos våre samarbeidspartnere i Russland med hjelp av frivillige arbeid. Dette vil på sikt kunne medvirke til at profesjonelle artister og band som gjester Russland oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under oppholdet. 

Vi ønsker å skape en likeverdig arrangørplattform mellom våre to land og det er derfor nødvendig å gjennomføre en kartlegging av konsertscener, areanaer, og hvilke sceneteknisk utstyr de russiske arrangørene disponerer eller har forutsetning til å kunne tilby norske band. Et viktig mål blir derfor å utarbeide en ”minimumsrider” for konsert og festivalarrangørene vedrørende logistikk/transport, sceneteknisk utstyr og teknikere, samt for informasjon.

I prosjektet ønsker vi å bruke festivaler som arena for utvekslingen av de frivillige og fokuset vil ikke være på programinnhold, men på selve organiseringen og gjennomføring av arrangement og konserter. Med å bruke festivaler som utvekslingsarena sikrer vi også et større mangfold av arbeidsoppgaver og at man har tid til/rom å kunne gjennomføre nødvendige tiltak i form av kurs, eller nettverksamlinger hos arrangørene enn det vi kan gjøre ved enkeltstående konserter.

Vi har forhåpninger til at VAE skal bli et  flerårig prosjekt slik at vi kan fase inn flere festivaler, men for 2011 er det festivalene Smeltedigelen, Mo i Rana, The Groove Valley Jazzcamp i Beiarn og Riddu Riddu som er med fra begynnelsen.
De russiske samarbeidspartnere er Jazz Development Foundation som arrangerer flere festivaler i Nordvest Russland, hvor den største er Jazz-days i Arkhangelsk, og Producer Center "Arkhangelsk-Jazz" som arrangerer festivalen Arkhangelsk the BLUES og som samarbeider med jazzklubbmiljøet i byen.

Det vil komme mere informasjon om dette spennede prosjektet.

IntraAct Productions
8100 Misvær
Cell: +47 41646189
intraactp@signalbox.no
Org.nr.: 994 973 312