News: Ysteriet Kro og Scene AS er nå etablert og fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum oktober 2014.
YKS drifter et kombinert demo studio/prescene har krovirksomhet og Live Scene i den gamle ysterigården i Misvær.  


News: IAP agree about booking the Janoska Ensemble

News: IAP agree about booking for the band Mara and the Inner Strangeness.

 UrBand Camp

The festival UrBand Camp 2015 will be hold in period September 17th - 20th

ARVO 

Arkhangelsk Regional Non profit Voluntary Organization for art and culture

Go to our homepage and read more about the VAE project , ARNVO and Urband Camp in English and Russian language.
We have also a Russian social network page for UrBand Camp at VK.com  
 

     

YSTERIET KRO OG SCENE AS

 
 

Ysteriet Kro og Scene AS (YKS) er et nystartet firma med formål om å drifte et kombinert demo studio/prescene for alle typer scenekunst, samt Krovirksomhet i den gamle ysterigården i Misvær.
Bakgrunnen og målet for etableringen av YKS er å kunne være med på å dekke de scenetekniske behovene vi har for prøve og øvingsformål til forestillinger, turne og demoer i landsdelen og Barentsregionen.

 
 

Internettstreaming og online web –publiseringsløsninger, samt audiovisuell framvisning i sanntid og opptak er i ferd med å gripe om seg i stadig større grad, og ikke minst har denne type teknologiske utvikling stor innvirkning på dagens salgs og markedsføringsmetoder.
I tillegg til Preproduksjonsstudio og Live-Scener gjør vi bruk av mange andre innovative løsninger for å utnytte de fordelene vi har gjennom fiberbredbåndsteknologi og mulighetene Ysterigårdens arealer gir oss.
YKS har serverings og skjenkebevilgning med alle rettigheter og lokalet leies ut til alle typer arrangementer.

 
  Fasadetegning av gamle Ysteri i Misvær Plantekning gamle Misvær Ysteri  

 

Hovednisje for YKS vil være å preproduksjoner, kurs og opplæring.

Både av tidsmessige og økonomiske årsaker blir produksjonsforberedelser kuttet eller nedprioritert og vi ser dessverre ofte at potensielle gode forestillinger både av amatører og profesjonelle skjemmes av til dels store produksjonsfeil som kunne ha vært unngått ved bedre forberedelser. For å skape god scenekunst, eller for å promotere en ide eller et konsept er det viktig å forstå betydningen av forberedelser og planlegging i det vi betegner som en preproduksjon. Mange tror at en preproduksjon kun er selve øvelsene eller prøver for en forestilling, men alt etter hvor omfattende prosjektideen er og hvor langt man er kommet i prosessen omfatter preproduksjonen flere faser. Det kan for eksempel være utarbeidelse av søknader, budsjettarbeide, promotering og planleggingen av den sceneteknisk produksjonen. Mye henger sammen og rekkefølgen er ikke uvesentlig for når man skal fase inn de forskjellige delene i en produksjon. 

 

 

For mere informasjon kontakt IAP. Vi ønsker flere samarnbeidspartnere og investorer 

 

IntraAct Productions
8100 Misvær
Cell: +47 41646189
intraactp@signalbox.no
Org.nr.: 994 973 312