News: Ysteriet Kro og Scene AS er nå etablert og fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum oktober 2014.
YKS drifter et kombinert demo studio/prescene har krovirksomhet og Live Scene i den gamle ysterigården i Misvær.  


News: IAP agree about booking the Janoska Ensemble

News: IAP agree about booking for the band Mara and the Inner Strangeness.

 UrBand Camp

The festival UrBand Camp 2015 will be hold in period September 17th - 20th

ARVO 

Arkhangelsk Regional Non profit Voluntary Organization for art and culture

Go to our homepage and read more about the VAE project , ARNVO and Urband Camp in English and Russian language.
We have also a Russian social network page for UrBand Camp at VK.com  
 

Foredrag 
      

                  
Shabana Rehman

Shabana Rehman er mye brukt som innleder, konferansier, og foredragsholder m.m.Innovative Bygdemiljø   

Rune Paulsen er medforfatter i boka ”Innovative bygdemiljø" Ildsjeler og nyskapingsarbeid som ble utgitt på Fagbokforlaget i mai 2010, med kapittelet "Kreativ Nettverksbygging" 
Modellen til kursdelen på The Groove Valley Jazzcamp og prosjektene "TGV Jazzcamp feat Barents", og VAE  er eksempler på samfunnsentreprenørskap. I den forbindelse påtar Rune seg oppdrag som foredragsholder, eller som kursinnleder for å fortelle om de ulike prosessene vedrørende gjennomføringen av et arrangement og knytter dette opp mot samfunnsentreprenørskap.         

 

 

 

 

 

IntraAct Productions
8100 Misvær
Cell: +47 41646189
intraactp@signalbox.no
Org.nr.: 994 973 312